Deutsch Polski English Russian

Rücksendungen und das Recht, vom Vertrag zurückzutreten

 • Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 28 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów dostarczenia mu zakupionego Produktu. Jeżeli jednak Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
 • Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 28 dni od dnia w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez tego Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, tj. w przypadku złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy:
  1) drogą elektroniczną – należy wysłać skan podpisanego oświadczenia na adres: biuro@welovebeds.pl.
  2) za pomocą operatora pocztowego – należy wysłać podpisane oświadczenie woli na adres WeLoveHomes.pl Małgorzata Pasierbska, ul. Radomia 2A, 66-008 Świdnica, z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”.
 • Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się pod linkiem: formularz odstąpienia od umowy bądź poniżej treści regulaminu.
 • Sprzedający za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, by wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient zwraca Sprzedającemu zakupiony Produkt, a Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia mu rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 28 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • Klient niebędący Konsumentem nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, może natomiast odmówić przyjęcia towaru w przypadku, gdy otrzymany towar nie jest zgodny ze złożonym zamówieniem.
Dekorative Kissenhülle Autumn 40x60 cm
Dekorative Kissenhülle Autumn 40x60 cm

30,75 €

St.
Dekorative Kissenhülle Autumn 50x50 cm
Dekorative Kissenhülle Autumn 50x50 cm

30,75 €

St.
Dekorative Kissenhülle Ore 40x60 cm
Dekorative Kissenhülle Ore 40x60 cm

30,75 €

St.
Dekorative Kissenhülle Ore 50x50 cm
Dekorative Kissenhülle Ore 50x50 cm

30,75 €

St.
Dekorative Kissenhülle Eggplant 50x50 cm
Dekorative Kissenhülle Eggplant 50x50 cm

30,75 €

St.
Dekorative Kissenhülle Mountain Ash 50x50 cm
Dekorative Kissenhülle Mountain Ash 50x50 cm

30,75 €

St.
Dekorative Kissenhülle Eggplant 40x60. cm
Dekorative Kissenhülle Eggplant 40x60. cm

30,75 €

St.
Dekorative Kissenhülle Mountain Ash 40x60 cm
Dekorative Kissenhülle Mountain Ash 40x60 cm

30,75 €

St.
nach oben
Shop is in view mode
Vollversion der Webseite
Sklep internetowy Shoper.pl